Bestillingsliste

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Bestillingsliste

Return to chapter overview

Bestillingsliste

Bestillingshjelp

Bestillingshjelp

 

Om rapporten
 
Denne rapporten er laget for å gjøre det lettere å bestille medisiner ved å vise en samlet oversikt over hvilke medikamenter som brukes på avdelingen. Rapporten er tilpassed medisinbestilling hver fjortende dag. Passer dette ikke dine behov, kontakt Emetra support på epost: support@emetra.no.