Velkommen til FastTrak

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innledning >

Velkommen til FastTrak

Return to chapter overviewNext page

Forandring fryder

FastTrak er et enkelt helsefaglig dokumentasjonssystem som er laget for å være fleksibelt og raskt å tilpasse.  Vi tror du vil erfare at ønsker og behov for forandring kan etterkommes raskere og enklere i FastTrak enn i de fleste andre systemer.  Det er meningen at brukernes fag skal være styrende for utviklingen, og at FastTrak skal være et rammeverk der fagets behov kan beskrives på en enkel måte.  

 

Enkelt for IT-avdelingen

FastTrak er utviklet for å ha minst mulig avhengighet av andre systemkomponenter.  Det kan installeres uten administratorrettigheter, bare ved å bruke en filkopiering.  Etter at databaseserveren er på plass består en minimuminstallasjon av systemet bare av 3 filer:

 

FastTrak.EXE

FastTrak.UDL

bin\FastTrakUpdate.EXE

 

 

Andre filer består stort sett av metadata som kan lastes ned av FastTrakUpdate selv fra internett, basert på en nedlastbar spesifikasjon.