Datofelter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Datofelter

Return to chapter overview

Identifisering

Datofeltene er markert med et kalenderikon lengst til høyre i bildet (se variabel 3354 Siste besøk hos øyelege nederst på siden).

 

Skilletegn

Det er ikke nødvendig å skrive inn skilletegnet på datoer, men hvis det brukes så må det brukes konsekvent.  Både 170512 og 17.05.12 er gyldig, men 17.0512 er ikke gyldig.

 

Gyldige formater

Datofeltet gjenkjenner hele datoer i standard format (dd.mm.åååå) og deler av datoer i samme format.  Når årstall mangler vil systemet anta at det menes samme år som dagens dato.  Årstallet kan skrives med fire sifre eller to sifre, og med eller uten datoskilletegn (vanligvis punktum).  Hvis to sifre benyttes, oppfattes datoen som tilhørende samme århundre som dagens dato.

 

Dagens dato

Bokstavene D og d tolkes som "Dagens dato".

 

Relative datoer

Det er også mulig å registrere datoer relativt til dagens dato, ved å bruke fortegn og et tall, f.eks "+30" eller "-30" for å gå henholdvis 30 dager fremover eller bakover i tid.

 

Hjelpetekst

Formålet med hjelpeteksten som viser til høyre ("for 4 uker siden" på nederste bilde) er todelt:

 

1.Bidra til datoen er riktig registrert ved å gi en alternativ visning av den.

2.Lette vurderingen av tidsperioder, som ofte er like interessant som den eksakte datoen.

 

For intervaller inntil 1 mnd benyttes dager som enhet for intervallet, inntil 3 mnd brukes uker, inntil 2 år benyttes måneder, og deretter hele år.

 

clip0194

 

 

clip0193