Aktiv pasient

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Integrasjon > DIPS >

Aktiv pasient

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Automatisk gjenkjenning av aktiv pasient

FastTrak oppdager aktiv pasient i DIPS ved å lese tittellinjen i programmet (DIPS).  Dette krever at fullt personnummer vises i tittellinjen.  Dette er en innstilling som kan gjøres per installasjon, gruppe eller bruker i DIPS.  Det er ikke nødvendig å installere noe i DIPS for å få dette til å fungere, fordi denne gjenkjenningen skjer lokalt på brukerens maskin og krever ingen databasetilgang i DIPS.  Ved bruk av Citrix sømløse virtuelle applikasjoner må FastTrak og DIPS kjøre i samme sesjon for at FastTrak skal kunne gjenkjenne aktiv pasient.

 

Starte fra DIPS verktøylinje

I terminalservermiljøer med virtualisering av applikasjoner bør programmet startes fra verktøylinjen i DIPS.  Dette er for å sikre at de kjører i samme brukersesjon, slik at FastTrak kan lese tittellinjen i DIPS. Bruk gjerne oppstartsparameter AutoLogin for å gå forbi påloggingsbildet automatisk, slik:

 

<Path>\FastTrak.exe AutoLogin=NDV

 

Teksten <Path> må byttes ut med lokal sti for programmet.