DIPS

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Integrasjon >

DIPS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Generelt

Emetra er integrasjonspartner med DIPS.  Vi har i fellesskap laget en løsning for integrasjon basert på DIPSLink-Views. Via dette grensesnittet kan det hentes ut informasjon knyttet til enkeltpasienter:

 

Personalia. inkludert folkeregisteradresse og telefonnummer

Laboratorieresultater (sensitivt view, sllabresult)

 

Tilbakelegging av informasjon til DIPS skjer via RTF-dokumenter som overføres via utklippstavlen i Windows.  FastTrak vil kontrollere at det er samsvar mellom data på utklippstavlen og aktiv pasient i DIPS, slik at ikke data med et uhell legges inn på feil pasient.