Labdata fra DIPS

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Integrasjon > DIPS >

Labdata fra DIPS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Installasjon av DSLinkLab

For å lese laboratoriedata kan det være nødvendig å oppdatere DIPS installasjonen.  Det skjer ved å installere DB-DSLinkLab-0.0.0.1.DUP eller tilsvarende nyere versjon i databasen.  Kontakt DIPS kundeservice for å få tilsendt nødvendige filer.  Denne DUP-en oppretter kun nye views, den endrer ingen gamle.  Den kan derfor installeres uten å ta ned DIPS.

 

Server, brukernavn og passord

Servernavn, brukernavn og passord til labviews legges i filen emetra.ini i underkatalogen Settings.  For å kryptere brukernavn og passord før lagring bruker du menyvalg Kryptering under Administrator i startbildet i FastTrak.  Se eksempel:

 

[DIPS]

Server=DIPS.WORLD

dslinklab.username=8FFADlQoHum/i

dslinklab.password=EXO2yx+LHqdJQ

 

Det er viktig at teksten står under overskriften DIPS slik som vist.

 

Midlertidig deaktivering av integrasjon

Du kan midlertidig deaktivere tilkoblingen til DIPS ved å legge inn denne linjen under samme overskrift:

 

[DIPS]

Enabled=0

 

Server, brukernavn og passord kan fortsatt stå.  For å aktivere igjen setter du Enabled=1.  Automatisk gjenkjenning av aktiv pasient vil fungere selv om databaseintegrasjonen er deaktivert.

 

SykehusId i konsoliderte databaser

De regionale helseforetakene slår i 2014 og 2015 sammen DIPS-databaser til større enheter.  I den forbindelse skal innhenting av labdata skje per sykehus, og ikke fra hele databasen.  Dette krever en endring i filen emetra.ini:

 

[DIPS]

SykehusId=1879707 

 

De aktuelle kodene er i tabellen nedenfor.

 

Sykehus

Sted

Kode

Database

Bodø


5000002

EFT00011

UNN


3400088

EFT00020

Hammerfest


2300080

EFT00021

Kirkenes


2100076

EFT00022

Vesterålen

Stokmarknes

5000002

EFT00023

Lofoten

Gravdal

5000002

EFT00024

Mo i Rana


1879707

EFT00025

Mosjøen


2090075

EFT00026

Sandnessjøen


1890074

EFT00027