Database

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Tilgangskontroll >

Database

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

AccessCtrl.FunctionPoint

 

Denne tabellen inneholder de definerte funksjons-punktene. Funksjonspunktene må også være definert i unit Emetra.AccessControl.Constants.

 

Kolonne

Datatype

Beskrivelse

Key

FunctionPointId

VARCHAR(64)

Id til funksjonspunkt

PK

DefaultAccessState

INT

Default tilgangskontroll

Ref AccessCtrl.MetaAccessState.AccessStateId

 

AccessCtrl.MetaAccessState

 

Metadata til status på et tilgangspunkt.

 

Kolonne

Datatype

Beskrivelse

Key

AccessStateId

INT

Id til status

PK

AccessStateDescription

INT

Beskrivelse


 

AccessCtrl.FunctionPointProfession

 

Definerer tilgangskontroll for spesifikke yrker

 

Kolonne

Datatype

Beskrivelse

Key

FunctionPointId

VARCHAR(64)

Id til funksjonspunkg

PK | Ref AccessCtrl.FunctionPoint.FunctionPointId

ProfType

VARCHAR(3)

Et yrke

PK | Ref dbo.MetaProfession.OID9060

AccessStateId

INT

Tilgang

Ref AccessCtrl.MetaAccessState.AccessStateId

 

AccessCtrl.FunctionPointRole

 

Definerer tilgangskontroll for spesifikke roller.

 

Kolonne

Datatype

Beskrivelse

Key

FunctionPointId

VARCHAR(64)

Id til funksjonspunkg

PK | Ref AccessCtrl.FunctionPoint.FunctionPointId

RoleName

SYSNAME

En rolle

PK

AccessStateId

INT

Tilgang

Ref AccessCtrl.MetaAccessState.AccessStateId