Beskrivelse

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Tilgangskontroll >

Beskrivelse

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

FastTrak har en del predefinerte funksjonspunkter. Dette er menyer/moduler i FastTrak hvor det kreves at bruker har spesifikke roller eller yrker for å kunne bruke dem. Videre er det definerte prosedyrer i databasen slik at den enkelte installasjon kan tilpasses kundenes eget behov. Den kunde-spesifikke konfigurasjonen lagres til databasen. Det er definert en tabellstruktur for konfigurasjonen (se under Database). Den kundespesifikke konfigurasjonen overstyrer default-konfigurasjonen.

 

En tilgang defineres med en rettighet, som er DENY, GRANT eller UNKOWN. Legg merke til at DENY har presedens over GRANT, slik at dersom det finnes overlappende konfigurasjon med f.eks. at bruker har fått GRANT gjennom yrket sitt, men har en rolle som har DENY, så vil resultatet bli DENY.