Kronologi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Kronologi

Return to chapter overview

Kronologivisning

 

Kronologivisning

Kronologivisning

 

Om kronologivisning

 

Velger du kronologi, får du opp en komplett kronologisk oversikt over alle hendelser registrert i pasientens journal. Denne omfattende rapporten inkluderer alle utfylte skjema og notater, aktive og inaktive problemer samt aktive og seponerte medikamenter. Problemer vises i rødt, mens medisiner og medisinendringer vises i henholdsvis grønt og blått. Medisiner som har blitt seponert eller som har fått endret dosering(?) strekes over i kronologien, så man kan få bedre oversikt over hvilke resepter som fortsatt er aktive. For å åpne en pasients kronologi, klikk på Kronologi på bunnen av hovedvinduet i pasientjournalen.

 

For mer informasjon om hvordan man finner frem i og bruker i en pasientjournal, se tema om journalen.