Systemkrav

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innledning >

Systemkrav

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Klient

FastTrak kjører på alle Windows-klienter som har

 

1.Windows 8 eller nyere.

2.Internet Explorer 9 eller nyere.

 

Se også avsnitt om terminalserver nederst.

 

Server

FastTrak krever en Microsoft SQL Server 2012 eller nyere.  Man kan også benytte Express utgavene.  Ved bruk av Express-utgaver bør også Microsoft SQL Server Management Studio Express installeres.  Les mer om installasjon av databaseserver i kapitlet Database Server.

 

Datamengde

For de fleste installasjoner vil kan kunne kjøre i flere år med tusenvis av pasienter og titalls brukere før datamengden når 1GB.  Eksakte tall er vanskelig å gi, fordi det vil være avhengig av hvordan programmet brukes.  Generelt forventes det ingen problemer knyttet til at datamengdene blir for store.  Årsaken til dette er at FastTrak er fokusert rundt strukturert dokumentasjon.  I et slikt system beskrives betydningen av data i protokoller og definisjoner, men selve dataene i stor grad er tall (kvantiteter, datoer og valg fra plukklister) og korte tekster.

 

Båndbredde

Det er ikke gjort formelle målinger på krav til svartider og tilhørende krav til båndbredde. Datamengdene som overføres er stort sett små.  Dette er både fordi dataene er strukturere, og fordi kall mot databasen er optimalisert i forhold til å sende/motta så lite informasjon som mulig.

 

Tilgang til internett

For å kunne oppdatere metadata (protokoller, skjemaer, variable og rapporter) på en enkel måte må man ha tilgang til internett på minst én klient.  

 

Terminalserver

FastTrak kan kjøre under Windows eller Citrix terminalservere basert på Windows Server 2012 eller nyere.