Teknologi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innledning >

Teknologi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Klient

Klientsiden av FastTrak er utviklet i Delphi fra Embarcadero Technologies.  Det er laget som en enkelt EXE-fil. I tillegg til EXE-filen brukes XML for å definere variable, skjema og rapporter. Disse definisjonene kan lastes ned fra internett ved første gangs bruk, og vedlikeholdes også separat fra programmet.  Definisjonene lagres lokalt i tilfelle internettforbindelsen ikke er tilgjengelig hele tiden.

 

Server

På databaseserveren benyttes nesten uten unntak lagrede prosedyrer (stored procedures) for all tilgang til data.  Dette gjør at underliggende implementasjonsdetaljer er skjult for klientapplikasjonen, og at applikasjonens API mot databasen er veldefinert.

 

Metadataserver

Metadata (protokoller, skjema, variable, rapporter, kunnskapsdatabaser) utvikles og lagres på en server som kjører Internet Information Server med ASP og MS SQL Server.  Metadataserveren er felles for alle installasjoner, og vedlikeholdes av DIPS AS.  Definisjoner av skjema og variable er tilgjengelig på http://meta.emetra.no.