Rutearkvisning

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Rutearkvisning

Return to chapter overview

Rutearkvisning

 

Rutearkvisning

Rutearkvisning

 

Om rutearkvisning

 

Rutearkvisning er gunstig hvis du ønsker å se utvilking over tid. For å se utvikling av en bestemt faktor over tid, velg aktuelt skjema, og klikk Ruteark nede i venstre hjørne av hovedvinduet i pasientjournalen (vist her er utvikling av Berger over tid).

 

For mer informasjon om hvordan man finner frem i og bruker i en pasientjournal, se tema om journalen.
 
Igjen, er dette nok?