Skjemavisning

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Skjemavisning

Return to chapter overview

Skjemavisning

 

Skjemavisning

Skjemavisning

 

Om skjemavisning

 

Skjemavisning i en pasientjournal lar brukeren vise et skjema i sin helhet. Skjemavisning er nytting hvis man ønsker å fokusere på et spesifikt skjema. Når du åpner en pasientjournal, vil GBD automatisk åpnes i skjemavisning for det nyeste skjemaet i journalen. Om du åpner et nytt skjema eller gjenåpner et gammelt, vil du også føres til skjemavisning. Du kan velge skjemavisning nede i venstre hjørne av hovedvinduet i pasientjournalen.  

 

For mer informasjon om hvordan man finner frem i og bruker i en pasientjournal, se tema om journalen.

 

Nok?