Velkomstskjermen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Velkomstskjermen

Return to chapter overview

Velkomstskjermen

 

velkomstskjerm

 

 

Velkomstskjermen

 

1.Pasientlisten - Pasientlisten inneholder alle aktive pasienter ved din institusjon, eventuelt avgrenset til din gruppe/avdeling hvis ønskelig. Du kan søke i pasientlisten ved å skrive inn hele eller deler av en pasients navn. Du kan også bla igjennom forhåndsbestemte populasjoner. Ønsker du mer informasjon om pasientlisten, se eget tema.

 

2.Historikk - Historikk er en liste over nylig åpnede pasientjournaler. Har du behandlet en pasient nylig, kan dette være den raskeste måten å finne igjen journalen på.
 

3.Brukerinformasjon - Her finner du navn, institusjon og yrkesrolle for pålogget bruker. Disse er klikkbare, slik at brukere som har flere yrkesroller eller som arbeider på flere institusjoner lett kan bytte institusjon eller yrkesrolle.
 

4.Hovedmeny - De to øverste kategoriene av Hovedmenyen: Pasient og Min bruker, er mest relevante for en gjennomsnittsbruker. Her kan du blant annet søke etter en pasient i arkivet, opprette en ny pasient samt endre brukerinformasjon. For mer informasjon, se eget tema om hovedmenyen.
 

5.Rapporter - GBD kan generere mange nyttige rapporter, inkludert komplette pasientlister, medisinbestillingslister og lister over registrerte infeksjoner. Disse finner du i rapportrfeltet.