Accu-Chek® glukometer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Integrasjon >

Accu-Chek® glukometer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Import via Smart Pix leser

 

FastTrak kan importere data fra Accu-Chek® glukometre fra Roche.  Dette skjer via en Smart Pix leser som kan kjøpes fra samme leverandør for noen få hundrelapper.  For at dette skal fungere er det nødvendig å knytte glukometerets serienummer til en bestemt pasient. Det er ikke noe problem om flere personer bruker samme Smart Pix leser, men det er viktig at ikke flere pasienter (f.eks. i en familie, evt på en sykehusinstitusjon) bruker samme glukometer.

 

Standard overføring til leser

Du overfører data fra glukometeret til Smart Pix leseren på vanlig måte, slik det er forklart i bruksanvisningen.  Vi gjentar dette kort her:

 

1.Gjør klar glukometeret for dataoverføring (trykk på de to knappene samtidig mens glukometeret er avslått)

2.Legg glukometeret foran leseren slik at infrarød overføring kan skje

3.Gå inn i Accu-Chek® programvaren og klikk på Read device.  To lys på leseren vil da begynne å blinke hurtig tempo for å indikere at overføring pågår.

 

Alle dataene er nå overført til leseren, og de skal hentes inn i FastTrak.

Smart Pix leser fra Roche

Smart Pix leser fra Roche

Innlesing til FastTrak

 

Innlesing til FastTrak skjer første gang via pasientens labark.  Når koblingen først er gjort skjer innlesing automatisk.  Dette forutsetter selvfølgelig at en Smart Pix leser som inneholder data fra pasientens glukometer er tilkoblet den maskinen du jobber på.

 

1.Klikk på Importer data på knapperaden i pasientens labark

2.Skriv minst de 6 siste sifrene i serienummeret på pasientens glukometer

3.Klikk på Importer.  Du vil få en melding om importen var vellykket eller ikke.

4.Klikk på Ok for å avslutte innlesing av data.  Serienummeret er nå knyttet til den aktuelle pasienten.  

Importbildet i FastTrak

Importbildet i FastTrak

Vise data i labarket

Data fra glukometeret har ofte mer enn en verdi per dag.  Vanligvis vil labarket i FastTrak vise bare siste verdi hvis det er flere målinger fra samme dag.  Ved å velge oppløsning på "Time" i labarket vil man få frem opp til en verdi per time.  Dataene fra glukometeret lagres under prøvenavnet B-Glukose.

SmartPixData