Helse Vest Webtjenester

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Integrasjon >

Helse Vest Webtjenester

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Generelt

FastTrak kan hente laboratoriedata fra en webtjeneste som følger samme spesifikasjon som tjenesten for laboratoriedata i Helse Vest og Helse Midt. Formatet er praktisk talt det samme som labsvar som kommer via KITH XML meldinger.

 

Konfigurasjon

Konfigurasjon av tjenesten skjer i filen emetra.ini som ligger i underkatalogen Settings. Det er nødvendig å oppgi URL, passord og brukernavn. For å kryptere brukernavn og passord før lagring bruker du menyvalg Kryptering under Administrator i startbildet i FastTrak.  Se eksempel:

 

[iHelse.net]

LabResultQuery=http://svg-app97.ihelse.net/DIPSLabResult/LabResultQuery.asmx

LabResultQuery.Password=zdesjDuqP6Q@@

LabResultQuery.User=abMeSFpsQna7Oqt6c

Hemit=0

 

Parameter Hemit skal settes til 1 for Helse Midt-Norge.  Grunnen til dette er at formatet på URL-en avviker litt fra den som bruker i Helse Vest.

 

Overstyre maksimumsperiode

Labtjenesten vil normalt ikke hente data som er eldre enn ett år.  Dette spesifiseres som en parameter (på under kall til webtjenestenURL (period=365).  Du kan overstyre hvor gamle labdata FastTrak prøver å hente i emetra.ini slik:

 

[iHelse.net]

MaxPeriod=730

GetAll=1

 

Labtjenesten tillater at man bruker period=0 for å hente alle gamle labdata. Spørringen fra FastTrak vil også bruke period=0 hvis GetAll=1 som vist over og perioden labdata skal hentes beregnes til å være mer enn MaxPeriod (f.eks. hvis pasienten ikke har vært til kontroll på 3 år).  

 

Merk: Hvis du gjør en spørring med f.eks. MaxPeriod=730 og labtjenesten ikke støtter dette denne periodelengden vil den returnere en feilmelding.  Muligheten for å sette en lengre MaxPeriod må derfor benyttes bare hvis spesifikasjonen på webtjenesten endres.  I skrivende stund er høyeste tillatte verdi MaxPeriod=365.

 

Midlertidig deaktivering av integrasjon

Du kan midlertidig deaktivere bruken av webtjenestene ved å legge inn denne linjen under samme overskrift:

 

[iHelse.net]

Enabled=0

 

URL, brukernavn og passord kan fortsatt stå.  For å aktivere igjen setter du Enabled=1.  Automatisk gjenkjenning av aktiv pasient f.eks. i DIPS vil fungere selv om labtjenesten er deaktivert.

 

Verktøy for testing

Det er tilgjengelig et verktøy for å teste integrasjonen.  Det heter GetHelseVestLab.exe.  Dokumentasjon ligger i utviklingsteamets interne dokumentasjon.