Folkeregisteret

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Integrasjon >

Folkeregisteret

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Konfigurasjon

Søk mot folkeregisteret settes opp i emetra.ini. Du trenger en URL, et brukernavn og et passord.

 

[NHN.Personregister]
Url=https://personregister-web.test.nhn.no/personregister.query.rest.ws/
Brukernavn=test@dips.no
Passord=xyzøå

 

Søking

Det søkes automatisk i folkeregisteret hvis søkestrengen inneholder et komplett personnummer, eller inneholder fødselsdato (6 sifre uten skilletegn), pluss et mellomrom og deretter minst to bokstaver.