CGM Allmenn / Winmed 3

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Integrasjon >

CGM Allmenn / Winmed 3

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Server, brukernavn og passord

Tilkoblingsstreng, brukernavn og passord CGM Journal (WM3) legges i filen emetra.ini i underkatalogen Settings.  For å kryptere brukernavn og passord før lagring bruker du menyvalg Kryptering under Administrator i startbildet i FastTrak.  Se eksempel:

 

[Winmed3]

ConnectionString=Provider=SQLNCLI11.1;Data Source=LOCALHOST;Initial Catalog=WM3;User ID={uid};Password={pwd};

Username=8FFADlQoHum/i

Password=EXO2yx+LHqdJQ

 

I nøkkelen ConnectionString vil {uid} og {pwd} erstattes med dekryptert versjon av nøklene Username og Password.  Det er viktig at teksten står under overskriften Winmed3 slik som vist.  Hvis Username og Password mangler vil et standard brukernavn/passord brukes.

 

Midlertidig deaktivering av integrasjon

Du kan midlertidig deaktivere bruken av integrasjonen ved å legge inn denne linjen under samme overskrift:

 

[Winmed3]

Enabled=0

 

Funksjonalitet i integrasjonen

Nye laboratoriedata overføres automatisk fra WM3 når pasienten åpnes i NOKLUS Diabetes.  Ved søk etter pasient (Se Finn person) vil programmet søke i WM3 sin database i tillegg til i sin egen. Ved søk uten søkebegrep vil dagens pasienter i WM3 vises.