DocuLive

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Integrasjon >

DocuLive

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Automatisk gjenkjenning av aktiv pasient

FastTrak oppdager aktiv pasient i DocuLive ved å lese tittellinjen i notater som opprettes i Word fra DocuLive. Disse dokumentene har et format på tittellinjen som vist på bildet nedenfor.  Du kan lese mer om dette under teknisk dokumentasjon, se Recognizing partner systems.

 

Word fra DocuLive

 

Merk

Merk at det er først når det opprettes et notat i Word at FastTrak klarer å gjenkjenne kontekst i DocuLive. Dette er i kontrast til andre systemer, som viser pasientens personnummer også i tittellinjen til hovedvinduet.