Hvis pålogging feiler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Brukere og roller >

Hvis pålogging feiler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bakgrunn

FastTrak bruker de aller fleste steder single sign on (SSO).  Dette innbærer at det er Windows™-påloggingen som brukes som autentisering mot databasen. Kapitlet tar utgangspunkt i at systemet er satt opp på denne måten.

 

Meldingen "Login failed"

Dette er de vanligste årsakene til at denne meldingen kommer:

 

1.Brukeren er ikke med i en tilgangsgruppe som har tilgang til database-serveren, eventuelt den aktuelle databasen.

2.Brukeren er eksplisitt nektet pålogging med DENY CONNECT, enten via databaseverktøy eller via deaktivering av bruker i applikasjonen.

3.En tidligere brukerkonto som brukeren har hatt (typisk i et annet domene) er nektet tilgang via metoder nevnt i punkt 2 (sjelden).

 

Vi har ikke klart å finne ut hvorfor problemet i punkt 3 oppstår, men det ser ut til å være en kobling mellom brukere som enten går via selve brukernavnet eller via en annen kobling i AD.

 

Meldingen "Du mangler en brukerkonto"

Brukeren må legges til av en superbruker, Se "Opprette bruker".

 

 

Meldingen "Det er ikke samsvar mellom forventet og virkelig brukernavn".

Dette skyldes vanligvis at en eksisterende bruker er slettet fra systemet, slik at uid er gjenbrukt av MS SQL Server.  Dette kan skje ved at en administrator sletter brukere fra MS SQL Management Studio, eller at kommandoen db_revokedbaccess kjøres for en bruker eller en gruppe. Løsningen er å deaktivere den gamle brukeren med prosedyren dbo.UtilNegateUser.  Merk at brukere aldri skal slettes fra sys.sysusers.  Prosedyren dbo.UtilNegateUser skal bare brukes hvis dette allerede har skjedd.