Oversiktsvisning

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Oversiktsvisning

Return to chapter overview

Oversiktsvisning

 

Oversiktsvisning

Oversiktsvisning

 

Om oversiktsvisning

 

Når du bruker oversiktsvisning av en pasientjournal, vil du få en rask oversikt over pasientens nåværende tilstand og diagnoser, samt kontaktinformasjon og diagrammer for utvikling av vekt og blodtrykk, Hultén, Berger, MMS, og andre relevante utviklinger. Denne visningsformen kan være nyttig for å få en rask og god oversikt over en pasients almenntilstand og viktige diagnoser samt på hvilke områder pasienten bedres og forverres.

 

For mer informasjon om hvordan man finner frem i og bruker i en pasientjournal, se tema om journalen.
 
Trengs mer?