Superbruker

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Superbruker

Return to chapter overview

Superbrukerfunksjoner

 

Superbrukermenyen

Superbrukermenyen

 

 

Under Superbruker har superbruker ved institusjonen tilgang til følgende funksjonalitet

 

Legg til bruker (user1_add)
       Legge til ny bruker i GBD

 

Brukere og roller (user1_preferences)
       Endre personalia, yrke, arbeidssted, gruppetilhørlighet og brukerroller samt legge til og slette brukere

 

Ny gruppe (users3_add)
       Opprette en ny gruppe / avdeling

 

Arbeidsstedets addresse (home)
       Endre arbeidsstedets addresse

 

Hent oppdateringer (download)
       Oppdatere GBD