Oppdateringer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innledning >

Oppdateringer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Oppdateringer av metadata

FastTrak er basert på at metadata (variable, skjema, protokoller, rapporter, kodeverk, medikamentlister, kunnskapsdatabaser) skal kunne lastes ned fra internett under normal drift.  Slike oppdateringer gjøres av en superbrukeren som er protokolleier, eventuelt av andre eiere som har skriverettigheter til protokollmappen.  Denne type oppdateringer kan f.eks. gjøres en gang per måned el.l. Oppdateringen kan skje uten å avslutte programmet, og uten å varsle andre brukere.

 

Oppdateringer av programfil

Oppdateringer av programfilen skjer ved å overskrive FastTrak.EXE med en nyere versjon.  Ved en del oppdateringer er det behov for å oppdatere databasen samtidig, selv om det vanligvis tilstrebes at database og programfil er gjensidig bakoverkompatible over minst et par versjoner.  Som alltid er det nødvendig at alle brukere har avsluttet programfilen som skal erstattes.  Denne type oppdateringer vil normalt skje en gang pr. kvartal.

 

Fjerntilgang

Mulighet for å tilby fjerntilgang til leverandøren via VPN og/eller Remote Desktop, NetOp, Fjernhjelp-tjenesten til Norsk Helsenett eller GoToMeeting er et absolutt krav for alle FastTrak installasjoner lokalisert utenfor Bergen.