Vedlikehold

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Vedlikehold

Return to chapter overview

Vedlikehold

 

Vedlikeholde GBD

 

Her kan du oppdatere GBD for å sørge for at du har tilgang til alle funksjoner som er tilgjengelige for GBD-brukere. Du kan velge mellom følgende oppdateringer:

 

Oppdater skjema
       Nye skjema og maler for generering av fritekstnotater.
 

Oppdater medisinliste
       Bør brukes hyppig, laster ned oppdatert forskrivningsinformasjon for legemidler.
 

Oppdater kodeverk
       Denne er det sjelden aktuelt å bruke. Laster ned diagnosekoder etter ICPC og ICD-10.
 

Oppdater indikasjoner
       Kobling mellom medikamenter og diagnoser, som gjør at systemet kan minne om manglende diagnoser på bestemte medikamenter som bare brukes for én enkelt indikasjon, som f eks. Oftan® som alltid brukes mot glaukom.
 

Oppdater interaksjoner
       Legemiddelinformasjon, tidligere fra DRUID / www.interaksjoner.no, nå fra Legemiddelverkets FEST-database.
 

Oppdater utvalg / populasjoner
       Populasjonslistene oppdateres via denne.
 

Oppdater beslutningsstøtte
       Regler som gir påminnelser lastes ned herfra.
 

Oppdater oversettelser
       En del tekster som inngår i varslinger må lastes ned via denne.
 

Oppdater partnere
       Oversikt over kommunikasjonspartnere. Ikke i bruk de fleste steder.
 

Oppdater refusjonsdata
       Legemiddelverkets oversikt over blåreseptregler og annen refusjonsinformasjon.

 

 

Laste ned fra internett eller ikke?

 

Du får spørsmål om du vil laste ned fra internett eller ikke. Hvis du svarer ja prøver programmet å laste nye data direkte fra Emetra sin server. I en del tilfeller (Bergen Kommune, Sykehuset Innlandet, Sykehuset Østfold) stoppes denne muligheten av brannmurer, og data lastes derfra inn fra lokale filer som på forhånd må være lagt inn av brukerstøtte. Disse filene ligger i undermappen Lookup.